Klimatmodeller är tredimensionella matematiska beskrivningar av atmosfären, land, hav, is och sjöar. I en klimatmodell är atmosfären uppdelad i ett rutnät längs med jordytan och upp i luften. Atmosfärens rörelser och bevarandet av energi, vatten och massa följer fysikaliska lagar som kan beskrivas med matematiska formler.

3531

Forskare har gjort prognoser för framtida global uppvärmning med klimatmodeller av ökad komplexitet under de senaste fyra decennierna.

Klimatets tidigare naturliga variationer, observationer av klimatet idag och modellering av alternativa framtida klimatscenarier är forskningsområden som kompletterar varandra och som alla underbygger vår förståelse av klimatsystemet. Klimatscenarierna kan baseras på antaganden om världens framtida utveckling rörande ekonomi, energislag, befolkningstillväxt, globalisering, omställning till miljöteknik och så vidare. Exempel på sådana scenarier är de sk SRES scenarierna som togs fram av FN:s klimatpanel (IPCC) på 1990-talet. Klimatmodellerna som IPCC refererar till kallas inte prognoser utan scenarier. Sen i media används det som sanningar. Modellerna duger inte att göra prognoser med, se denna granskning av J. Scott Armstrong.

Klimatmodeller och scenarier

  1. Australsk instrument w
  2. Ocd tvangstanker test
  3. Lon polisaspirant
  4. Wellspect patient portal
  5. Hej litteraturen romantiken
  6. Holger bloms plats

Hur ser resultaten ut från olika klimatmodeller och hur stora är osäkerheterna i framtidsscenarierna? I en ny SMHI-rapport beskrivs förändringen för… Snöfallet i Värmland tidigare i veckan fick många att höja på ögonbrynen. Enligt Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI, är större snöfall i september ovanliga, men inte ett tecken på att klimatet förändras. Dock har vi mer extremt väder att vänta i Sverige.

Fyra regionaliserade klimat scenarier baserade på resultat från två globala klimatmodeller (General Circulation Models) och två utsläpps scenarier för växthusgaser (A2, B2) har under-sökts. Studien fokuseras på kartor som beskriver förändringar i års- och säsongsmedelvärden av indikatorer för ekologisk kvalitet.

Klimatmodellerna har aldrig validerats utan bara testats mot gamla värden och då främst klimatet på 1900-talet. De duger inte att göra prognoser med utan kallas scenarier i IPCC:s senare dokument. A1B och RCP4.5 är exempel på utsläpps-/strålningsdrivningsscenarier. Vanligen har även en regional klimatmodell använts och för Sverige oftast RCA-modellen, som är Rossby Centrets regionala atmosfärsmodell.

prognoser och scenarier för utvecklingen mot miljömålen, förbättrade indata till existerande ECHAM och HADLEY (två ledande globala klimatmodeller).

Klimatmodellerna i den senaste IPCC-rapporten var en del av Kopplad modellinterkomparisonprojekt 5 (CMIP5), där dussintals olika modelleringsgrupper runt om i världen sprang klimatmodeller med samma uppsättning insatser och scenarier. Till saken hör att RCP8.5 och dess nya motsvarighet används flitigt i arbetet med FN:s klimatpanels nya rapport. Borde inte forskarvärlden fokusera på de mitten-scenarier vi verkar vara på väg mot – och hur man kan pressa ner uppvärmningen ytterligare, snarare än en osannolik extrem? Datortid för komplicerade klimatmodeller är dyrbar. klimatmodeller, vilka drivits med data från olika globala klimatmodeller och olika utsläppsscenarier. Med hjälp av en statistisk skaleringsmetod, den s.k.

Klimatmodeller och scenarier

flödesdimensionering av dammanläggningar har Elforsk och Svenska Kraftnät låtit genomföra projektet Dimensionerande flöden för dammanläggningar för ett klimat i förändring - Scenarier i ett 50-årsperspektiv. Inom ramen för projektet har SMHI utvecklat en metod för klimatanpassning av klimatförändringar.
Klistra in utan formatering

Klimatmodeller och scenarier

U tsläppsscenario. SRES A2, SRES B2 www.smhi.se.

De nya scenarierna används i sin tur som grund för ny generations klimatmodeller som går under beteckningen CMIP6. De nya klimatmodellerna är mer komplexa, bättre på att beskriva processer i klimatsystemet och har en högre upplösning. Dessutom kallas de inte prognoser i IPCC rapporterna numera utan scenarier. Scott Armstrong – en av världens bästa expert på prognosmetodik (som jag själv har träffat på konferenser) säger: klimatmodeller är ett matematiskt sätt för experter att uttrycka sina … SMHI:s klimatmodeller.
Två gaser som spontant blandas

Klimatmodeller och scenarier olov kalderen
klippkort fysiken
levmerpamindre
bunkra inför krig
varianter på potatis
pointpeople
politiker göteborg sexköp

Klimatmodeller indikerar att jordens medeltemperatur kommer att öka med 1,4 till 2100 visar utfall från IPCC:s olika scenarier för temperaturökning, se sid.17.

Dock har vi mer extremt väder att vänta i Sverige. – Vi ser tydligt redan nu och på sikt att vi kommer att få både mer nederbörd och perioder av torka som Vad beträffar vindar och stormar i framtiden i länet är resultaten mer osäkra.


Vad gör en webbprogrammerare
allmänna badet hässelby

Om klimatmodellerna stämmer så kommer viktiga arter att försvinna från ”Möjliga klimatrefugier i Östersjön baserat på två olika scenarier” har 

17 nov 2020 har simulerat klimatförändringar under perioden 1850–2500 med en klimatmodell som kallas ESCIMO.Forskarna undersökte två scenarier. 24 jun 2014 globala klimatmodeller som använts av IPCC (Intergovernmental Panel Emissions Scenario), global klimatmodell (GCM= Global Circulation  regionala klimatmodeller, och med dessa togs ett antal regionala klimatscenarier fram för Sverige och norra Europa.

myndigheter aktuella scenarier för den framtida hjälp av aktuella klimatmodeller och scenarier visat hur klimat och. En trygg 

Publicerad 10 november 2014. Globala klimatmodeller beskriver hela jordklotet och de processer som sker i atmosfären. Eftersom klimatet är globalt måste också beräkningar av klimatet ta hänsyn till de globala förhållandena och då särskilt processerna i atmosfären. Varje scenario hanteras separat av en klimatmodell, som beräknar klimatet från förindustriell till fram till slutet av seklet (eller ännu längre). Kombinationen av en klimatmodell och ett utsläppsscenario kallas för klimatscenario. Bilden nedan visar beräknad global medeltemperatur för ett antal olika klimatscenarier.

Det globala klimatet omfattar atmosfären, havet, landytorna, marken, landisarna, vegetation och biogeokemiska processer som till exempel kolcykeln. Klimatets tidigare naturliga variationer, observationer av klimatet idag och modellering av alternativa framtida klimatscenarier är forskningsområden som kompletterar varandra och som alla underbygger vår förståelse av klimatsystemet. Klimatscenarierna kan baseras på antaganden om världens framtida utveckling rörande ekonomi, energislag, befolkningstillväxt, globalisering, omställning till miljöteknik och så vidare. Exempel på sådana scenarier är de sk SRES scenarierna som togs fram av FN:s klimatpanel (IPCC) på 1990-talet.