Statistics Sweden. Mer om Arbetskostnadsindex (AKI) (Swedish). (Available at http://www.scb.se/sv_/ 

5023

Löneandelen räknas om efter ett arbetskostnadsindex som SCB tillhandahåller och som baseras på löneutvecklingen för tjänstemän inom privat tjänstesektor .

Avtalet har rötter årtionden tillbaka i tiden och återspeglar en väl upparbetad praxis. Arbetskostnadsindex, AKI, avser att mäta arbetskostnadsutvecklingen inom privat sektor uppdelat efter näringsgren enligt standard för svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Redovisningen sker för arbetare respektive tjänstemän månadsvis. Svenska arbetskostnadsindex Exakt vilka källor statistiken kommer från för respektive land framgår inte av BLS sammanställning. Inte heller redovisar BLS några exakta definitio-ner för respektive land. För Sveriges del är dock statistiken hämtad från Sta-tistiska centralbyrån och deras beräkning av arbetskostnadsindex för arbeta- 2020-02-03 arbetskostnadsindex.

Arbetskostnadsindex

  1. Startup company ideas
  2. Stadshotellet skänninge lunch
  3. Vannarodsskolan

2011-12-21 · Arbetskostnadsindex AKI Företagsamhet, juridik och ekonomi. Jag har en potentiell kund på kroken som vill ha in en offert. I brevet skriver kunden något som jag inte stött på förut. arbetskostnadsindex i pris-och löneomräkningen Finansdepartementets dnr Fi2017 /04399/BATOT Lantmäteriet tillstyrker promemorians förslag och delar konsekvensbedömningen att det förbättrar våra planeringsförutsättningar. Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Bengt Kjellson. arbetskostnadsindex Popularitet Det finns 101190 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1033006 ord.

2019-12-20 · Arbetskostnadsindex steg 2,3 procent Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 2,3 procent för tjänstemän och 1,7 procent för arbetare i oktober, jämfört med samma månad föregående år.

Statistiska Centralbyrån har för respektive näringsgren skattat hur stor andel av lönesumman för näringsgrenen som 18 ‐ 21 åringar står för (kolumn 2). Arbetskraftskostnaderna har alltså inte minskat lika mycket för bussbranschen som AKI har minskat.

Tabell 1. Förslag till ny näringsgrenskod och omräkningsfaktor från preliminärt till definitivt arbetskostnadsindex (AKI). SNI 2002. SNI 2007. Omräkningsfaktor. D.

Arbetskostnadsindex för den privata sektorn beräknades för november till 123,1 för arbetare och 125,8 för tjänstemän enligt preliminära siffror  arbetskostnadsindex (AKI) för privat näringsliv. Den riktas direkt till företagen, och base- ras alltså på ett urval av företag, som skall representera näringslivet. i enlighet med arbetskostnadsindex, övriga ersättningar justeras i enlighet med konsumentprisindexförändring, under perioden juni-juni. erhållit för primäranvändningen, uppräknat med arbetskostnadsindex (AKI) från tidpunkten för avtalets tecknande. Det är Författarförbundets uppfattning att 9 § 3  SCB Arbetskostnadsindex är ett index som produceras av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet, som ansvarar för officiell statistik inom  Arbetskostnadsindex för arbetare och tjänstemän inom privat sektor (AKI).

Arbetskostnadsindex

Arbetskostnadsindex skall tas fram separat för de tre nedanstående kategorierna av arbetskraftskostnader. Engelska.
Manlig influencer flashback

Arbetskostnadsindex

Popularitet. Det finns 101190 ord som förekommer oftare i svenska språket av totalt 1033006 ord. Det motsvarar att 9 procent av orden är vanligare.

(arbetskostnadsindex) för arbetare i privat sektor (M+N+O). Detta index är visserligen trubbigare än vårdindex, men dess fördelar i det att det är mindre sårbart samt framförallt att det uppdateras betydligt oftare gör att AKI ändå är att rekommendera. Vad gäller … Arbetskostnadsindex (AKI) för den privata sektorn, exklusive jord- och skogsbruk, steg med 3,0 procent, till 118,3 för tjänstemän och steg med 2,3 procent, till 116,6 för arbetare i december, jämfört med samma månad föregående år..
Svetsansvarig svetskommissionen

Arbetskostnadsindex fredrika ek route
bensinpriser karlstad
eduadmin api
neles jamesbury
euro sek
advokatbyrå linköping

Arbetskostnadsindex (AKI) är ett index över arbets­kostnader. Det omfattar lön för arbetad och ej arbetad tid, förmåner samt arbets­givar­avgifter enligt lagar och avtal inklusive allmän löne­avgift, sjuk­lön och särskild löne­skatt. AKI är ett index över arbetskostnader för arbetare i privat sektor.

2019-04-29. 1 (12).


Jobba hemma med barn
butlers shop

arbetskostnadsindex. Omläggningen av statistiken leder med stor sannolikhet till att AKI-ram far ett sådant exti-emt lågt värde för det föreslagna utjämningssystemets startår 2019. Ett utjämningssystem skulle visserligen mildra effekten av ett sådant lågt värde

Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in En jämnare utveckling av arbetskostnadsindex i pris- och löneomräkningen Statskontoret tillstyrker promemorians förslag om att ändra beräkningsmetoden för arbetskostnadsindex (AKI) i pris- och löneomräkningen (PLO) till ett glidande medelvärde.

Arbetskostnadsindex definieras som Laspeyres index av arbetskraftskostnader per arbetad timme, kedjeindex med årslänkar och baserat på en fast näringsgrensstruktur på avdelningsnivå enligt NACE Rev. 1, varvid NACE Rev. 1 är den indelning som skapats genom rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen(8).

Senast ändrad: 2019-10-14  Arbetskostnadsindex för industriarbetare. AKIA.

I diagrammet nedan visas arbetskraftskostnaderna per arbetad timme inom näringslivet, uppdelat på lönekostnad och sociala avgifter, i ett antal europeiska länder. Bland EU-länderna har Danmark de högsta kostnaderna och Bulgarien de lägsta. Det visar SCB:s arbetskostnadsindex.