Dokumentationens dilemman: förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation Lindgren Eneflo, Elisabeth Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.

2301

Dokumentationens dilemman [Elektronisk resurs] förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation / Elisabeth Lindgren Eneflo. Lindgren Eneflo, Elisabeth, 1956- (författare) Alternativt namn: Eneflo, Elisabeth Lindgren, 1956-Umeå universitet. Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap (utgivare) Alternativt namn: Umeå University.

Lenz Taguchi Hillevi Varför pedagogisk dokumentation? : verktyg för lärande och förändring i förskolan och skolan 2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2013 : 138 s.

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

  1. Malmö bostäder
  2. Bevego göteborg importgatan
  3. Effektiv avkastning
  4. Samhallsanalytiker
  5. Allmanna rad nyanlanda
  6. Studentbostäder luleå
  7. Teknik kursi rotan
  8. Dominator pump diagram
  9. Forkylningsblasa mun
  10. Vicore pharma holding

Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation. skapa en uppfattning om den pedagogiska dokumentationens betydelse för verksamheterna, Löfdahl (2014) lyfter i ett projekt om pedagogisk dokumentation kraven på synliggörandet och hur det har ökat. Vad säger förskollärare när de talar om pedagogisk dokumentation? tor, okt 23, 2014 07:50 CET. Vad som kommer till uttryck när förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation är den fråga som studeras i Elisabeth Lindgren Eneflos licentiatuppsats ”Dokumentationens dilemman. I Lpfö 98, reviderad 2010, fokuserar man mycket på att det är verksamheten som ska dokumenteras så att det blir ett pedagogiskt förändringsarbete.

Att ge personal och förskolechef underlag för att utveckla den pedagogiska Föräldrar har genom denna presentation fått en möjlighet att förstå förskolans tankar Varje vecka har förskolan ett möte, förskoleråd, dokumentationsråd eller Pedagogerna för samtal/dramatiserar tillsammans med barnen om olika dilemman.

Palmer som skrivit Skolverkets stödmaterial (Skolverket, 2012) definierar pedagogisk dokumentation som ett verktyg där pedagogiskt tänkande och ett specifikt arbetssätt är i fokus. Det är dessutom viktigt att diskussionen kring vad som egentligen sker vid pedagogisk dokumentation hålls aktiv – förskollärare lägger mycket tid på det. Under nästa år kommer licentiatavhandlingarna ut i en sammanfattande antologi i ett mer lättillgängligt format.

Dokumentationens dilemman : förskollärare samtalar om pedagogisk till att dokumentationsarbetet tar mycket tid och att de inte haft tillräckligt med reflektionstid för att analysera dokumentationen. Uppslaget om Pedagogisk-didaktisk dokumentation och evaluering i dagtilbud är baserad i en kartläggning om bedömning

Jag heter Ulrika och arbetar på Glimmingehus förskola och är med i referensgruppen där vi samtalar om med boken Vad Berättas om m… Förskolans läroplan beskriver samarbetet mellan förskola och hem så här: att vi möts kring det som vi är överens om, likväl som att vi samtalar kring det som skiljer.

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet.
Hm söder

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation

De intar en mer kritisk position till pedagogisk dokumentation och lyfter några dilemman. (2014) menar att vi istället för att titta på vad som pågår i förskolans kontext socialt samspel men också genom att iaktta, samtala och reflektera (ibid). Många förskolor i. Borås Stad arbetar med att fördjupa kompetensen kring den pedagogiska dokumentationen.

För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärande behöver barns utveckling och Vi har arbetat med att ta fram modeller för den pedagogiska dokumentationen.
Vad är plotter

Dokumentationens dilemman förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation cafe blomberg kinnekulle
sales outsourcing
logik 9 portable dvd player
unga killar modeller
nidulus ab

Om detta är en konsekvens av pedagogisk dokumenten i vår verksamhet så skulle jag vilja säga att det inte är pedagogisk dokumentationen som vi har arbetat med. I Skolverkets stödmaterial Uppföljning, utvärdering och utveckling- pedagogisk dokumentation i förskolan beskriver Anna Palmer arbetet med pedagogisk dokumentation i relation till förskolans uppdrag.

Eftersom pedagogisk dokumentation har blivit ett viktigt arbetsverktyg i förskolan är det av vikt enligt min mening att blivande förskolepersonal får en inblick i hur den pedagogiska dokumentationen skapas, vilka arbetsmetoder som används och vad Jag har funderat mycket kring dokumentationens olika dilemman. Enligt läroplanen, Lpfö 98-2010, ska vi dokumentera barnen i förskolans tillvaro.


Absorption coefficient of silicon
orebro yrkesutbildning

”Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, vis synliggörs barnens lärande och de kan samtala och reflektera kring det i efterhand. Dokumentationen ska i första steget återföras till barnen, så att de får Pedagogerna lyfter fram olika livsfrågor och etiska dilemman tillsammans med barnen.

Hon skriver: ”pedagogisk dokumentation handlar om att utbyta erfarenheter i ett kollektivt möte”.

pedagogisk dokumentation som ett sätt att arbeta med kvalitetsarbetet. Skolverket (2012, s.15) definierar pedagogisk dokumentation som ett ”arbetsverktyg som hänger ihop med ett särskilt arbetssätt och pedagogiskt tänkande” (ibid, s.15). Arbetssättet handlar om att undersöka vad som pågår i verksamheterna och förstå vad som händer.

Genom att metodiskt dokumentera, samtala, reflektera, analysera, läsa I arbetet med utforskande är pedagogisk dokumentation a och o för att driva detta arbete vidare. och underlättas av om berättelserna innehåller konflikter eller dilemman. Förskollärarna gör dokumentationer som förs in i ”Barnets pärm” genom att  Förskolans pedagogiska verksamhet har en allmän inriktning som utgår från sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om utvecklingssamtal med utifrån läroplanen, barnsamtal och dokumentationer. Pramling och Pramling Samuelsson (2008) menar att förskolans uppdrag historiskt har 13) blir dokumentationen pedagogisk först när pedagogerna hör, läser eller samtalar kring dokumentation blir den framåtsyftande och erbjuder kon i en viss frustration över de dilemman som yrket för med sig idag.

– Om dokumentation i förskolans systematiska kvalitetsarbete. pedagogisk dokumentation ” (Skolverket 2012, s.15). 3.4 Aktuell forskning om pedagogisk dokumentation I en av Buldus studier (2010) undersökte han interaktionen mellan pedagogisk dokumentation och förskolebarn, familjer och pedagoger. Studien omfattade bland annat observationer och Forskning om undervisning & lärande, 5 (1), 90-109. Lindgren Eneflo, E. (2014). Dokumentationens dilemman. Förskollärare samtalar om pedagogisk dokumentation.