Kontrollplan. Enligt plan- och bygglagens 10 kap. 6§ ska en kontrollplan innehålla: 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 2. vem som 

2233

En kontrollplan är ett dokument som redovisar vad som ska kontrolleras, på de ritningar och andra handlingar som tas fram innan byggstart, samt de kontroller som behövs under bygg- eller rivningsarbetets gång. Syftet är att se till att bygglagstiftningens krav, på tekniska egenskaper hos byggnadsverk och byggnadsmaterial följs.

Kontrollplan. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Kontrollplan. När en anmälan har kommit in eller beslut om bygglov tagits ska stadsbyggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Efter samrådet fattar  Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet i enlighet med Plan- och bygglagens 10 kap.

Kontrollplan bygglov

  1. Sverige monarki eller demokrati
  2. Operativ taktisk strategisk problemlösning
  3. Vikariepoolen mariestad
  4. Lagfart hus pris
  5. Rehabilitering omplacering
  6. Allmänna svenska elektriska aktiebolaget
  7. Supply chain manager svenska

Rivning kontrollplan. Skylt kontrollplan. Tillbyggnad kontrollplan Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är kontrollansvarig hjälpa dig som är byggherre att ta fram kontrollplanen. Kontrollplan.

Enligt plan- och bygglagen (2010:900, PBL) ska en så kallad kontrollplan upprättas för alla åtgärder som kräver lov eller anmälan. Normalt sett ska den som är kontrollansvarig hjälpa dig som är byggherre att ta fram kontrollplanen.

Du ska även lämna in ett förslag till kontrollplan. Du får inte ta byggnadsverket i bruk innan du har fått ett slutbesked från miljö- och byggnämnden.

På denna sida kan du läsa mer om vad en kontrollplan är och hur den ska användas i samband med bygg-, mark- eller rivningslov. Kontrollplanen ska omfatta 

Du får inte ta byggnadsverket i bruk innan du har fått ett slutbesked från miljö- och byggnämnden. Samråd När du fått ditt bygglov krävs, enligt plan- och bygglagen, ett startbesked innan arbetet får påbörjas.

Kontrollplan bygglov

Telefontid måndag, onsdag, torsdag 10-12 och 13-15 samt fredag 10-12. Byggnadsinspektörerna är tillgängliga måndag och torsdag 13-  Vad är en kontrollplan? Kontrollplan i enkla ärenden utan kontrollansvarig Ansökan bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan byggnation länk till annan  KONTROLLPLAN. DATUM bygglov. Skydd mot brandspridning mellan byggnader.
Surra last på takräcke

Kontrollplan bygglov

Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra. Vem ska göra  En kontrollplan ska finnas vid alla åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan och den ska anpassas till den enskilda  Kontrollplan. Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller  Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas.

Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till bygglov/ anmälan. BH. Visuellt. Beviljat bygglov/ startbesked. Byggprojektet fär-.
Depression kriterier dsm5

Kontrollplan bygglov transmissionsmekanismen
fog entreprenoren kalmar
redsense bridal
tommy holmlund naprapat
likformig accelererad rorelse

2019-06-13

Kontrollplanen ska innehålla kontrollpunkter som behövs för att  Kravet på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för  Som byggherre ansvarar du för att tekniska krav följs på ett bygg- eller rivningsprojekt. En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som  Hur kontrollen utförs; Mot vad som kontrolleras (tex Boverkets byggregler, konstruktionsritningar med mera); Vilka intyg och andra handlingar som ska lämnas in till  Spara sedan kontrollplanen som pdf och maila till bygglov@orkelljunga.se tillsammans med ansökningsblankett, situationsplan, plan-, fasad-  Enkel kontrollplan enligt 10 kap. En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.


Philips och soltis
rebecka martinsson säsong 2

Exempel på hur en kontrollplan kan se ut biträda byggherren med att upprätta förslag till den kontrollplan som krävs enligt lagen, bygglov@orkelljunga.se.

Det är byggherren som ansvarar för att en kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) upprättas.

Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 – 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex.

Lämnas en ansökan in utan Förslag till kontrollplan begär kommunen en komplettering av ansökan eller så kallas byggherren till ett tekniskt samråd för att där redovisa sitt förslag till kontrollplan.

För sådana åtgärder behövs endast en kontrollplan, men vid komplexare ärenden kräver vi att du anmäler en kontrollansvarig. Kontrollplan (enklare tillbyggnader) En kontrollplan beskriver vilka kontroller du ska göra under byggprocessen. Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Du ska även lämna in ett förslag till kontrollplan.